nlenfrdeitesuk

september oktober tentoonstelling in GalerieGerritse.

In de maanden september en oktober is er een tentoonstelling te zien van drie kunstenaars.
De tentoonstelling is te bezoeken van 2 september tot en met 29 oktober.
Zondag 4 september wordt de tentoonstelling geopend. Voor meer informatie zie de website: www.galeriegerritse.nl

Judy Hooymeyer
In het werk van Judy Hooymeyer staat de relatie mens-natuur centraal. Ze werkt met natuurlijke materialen zoals schapenwol die zij vilt en andere textiele materialen die zij bewerkt tot nieuwe vormen en texturen. Door het uitvergroten van een natuurlijke structuur, bijvoorbeeld van een zeepok, ontstaat er een nieuw organisme. Door deze te plaatsen in een steriele omgeving, bijvoorbeeld die van een galerie, ontstaat er een nieuwe habitat.
‘Het is juist door deze verwondering of afkeer dat men bewust wordt van de eigen relatie met het beeld en met zichzelf.’

André Klompmakers vindt zijn inspiratie in het Zeeuwse landschap. Kenmerkend voor zijn schilderijen zijn het gebruik van acrylverf met marmergruis, afval van zijn beeldhouwwerk.
In zijn ”conceptueel landschap” neemt hij ons in zijn verbeelding mee aan de hand van de vraag hoe gebruik van ons landschap doorwerkt in verlies van biodiversiteit en verschraling. In zijn beeldtaal worden de kleuren als metafoor gebruikt voor het verlies van biodiversiteit. Uit een gestructureerd landschap (onderlagen) vervluchtigen de kleuren en verliezen hun wetmatige hiërarchie en zwermen uit over heel het doek. Het perspectief, letterlijk als horizon in een landschap en figuurlijk als verlies van biodiversiteit, is verdwenen.
De steenslag, het marmergruis, symboliseert de verschraling van het landschap.
De naam van uitstervende vlindersoorten verbindt het thema aan zijn schilderijen.
Anneke de Vries laat zich bij het maken van haar sieraden leiden door de structuur van het materiaal waarmee ze op dat moment werkt. De structuur is mede bepalend voor de vorm van het sieraad.

openingstijden vrijdag en zaterdag en de eerste zondag van de maand
van 13.00 - 17.00

a. klompmakers Anneke de Vries sept 2022 1 judy hooymeyer sept 2022