04 RVDK art & design

RVDK

art&design

René van der Klooster RVDK art&design

Mijn beeldend werk vindt zijn oorsprong in een intensieve droomwereld, een zekere grip op het onbewuste en frequente mystieke ervaringen. De diepzinnige onderwerpen die hieruit voortkomen, leg ik voornamelijk vast in lindehouten panelen. Deze panelen snij ik uit waardoor er een extra dimensie van licht en schaduw ontstaat. Dit reliëf bewerk ik vervolgens met een uiteenlopende reeks aan andere materialen en technieken.

Naast beeldend kunstenaar ben ik architect en schrijver. Ik heb een episch dichtwerk geschreven, korte verhalen, twee toneelstukken en een eenakter, alsook een reeks in het Engels geschreven gedichten.

In 2017 was ik met negen kunstwerken een van de deelnemers van de tentoonstelling ‘Beeldenstorm’ in de Abdij van Middelburg. In 2019 heb ik deelgenomen aan Art Shopping in het Louvre in Parijs. Twee van mijn gedichten zijn gepubliceerd in India.

 

Lijst met werken/afmetingen:

1 De Slapende Leider, formaat: 27x26cm
2 De Deur der Waarneming, formaat: 56x36cm
3 Het Raam op de Horizon 41x29cm
4 De Logos Triptiek, formaat: 200x100cm
5 De Brief aan zijn Anima en hoe zij heeft gereageerd, formaat: 52x32cm
6 De eerste en de tweede Mens, formaat: 84x30cm
7 God de Berg, formaat: 42x30cm
8 In de Abdij

 

 

7Goddeberg
2DeDeurdWaarneming
6DeEersteTweedeMens
4HetRaam
1DeSlapendeLeider
3DeLogosTriptiek
8InDeAbdij
5DeBriefaanzijnAnima
 

 

 

 

Adres

RVDK art&design
René van der Klooster
Lange Noordstraat 27b
4331 CB Middelburg
T: +31 (0)627871026
www.renevanderklooster.com
https://www.linkedin.com/in/rené-van-der-klooster-8983ba105/
https://www.instagram.com/renevanderklooster/
digitaal mondiaal kunstplatform: https://artelaguna.world/reserved/main.php?id_pag=24

 


Openingstijden

Tijdens de kunstroute van 13 tot 17 uur en volgens afspraak.

 

 

 

 

Alle getoonde foto's zijn eigendom van René van der Klooster RVDK art&design