instagram57facebook 

AFZETTING

Stadsgedicht #14 Op verzoek van het Watersnoodmuseum n.a.v. het 70-jarig jubileumjaar"

AFZETTING

ik wil van de sinds mensenheugenis heersende vrees voor water hoogte maken
van mergel, arkose, siltsteen, diatomiet, teerzand, kiezelgoer, schalie en wacke
dat zich afzet, vastzet en gestaag groeit uit hetzelfde onzekere verleden als de angst

ik wil dat het water nauwelijks nog als de mensen, zich niet langer golf na golf uitspreekt
maar onbewogen versteent, met elke slag weer minder te pakken heeft
tot onze berg steeds hoger, onze lucht milder en onze schrik net wat droger wordt

geen grotere vriend als vijand is denkbaar
het onoplosbaar gevecht tussen trouw en verraad
ik wil uit angst een hoogte maken maar
geen land ter wereld dat niet onder water ontstaat

 

 


Aschwin van den AbeeleAugustus 2023

 

Aschwin van den Abeele
Stadsdichter van Middelburg