Sinterklaasgedicht


Vrijdagavond best heel laat,
Sint reed door de Herenstraat
in allerijl naar het stadhuis
de cadeautjes moesten in de kluis!
Sint deed eventjes zijn ogen dicht
hij geeuwde wat, zijn hoofd werd licht
Sint begon wat weg te dromen
de maan scheen door kastanjebomen
Sint reed nu door de Koepoortlaan
had geen idee waarheen te gaan
Toch kwam Sint op de Lange Delft
sloeg daar af net op de helft
galoppeerde de Sint Jansstraat in
constateerde daar met tegenzin:
“Ik ben verdwaald, hier per abuis
waar is dan toch dat stadhuis”
Of de Sint het heeft gered,
merk je als je je schoentje zet.


raymond van de ven2Stadsgedicht
5 December 2020
Raymond van de Ven

Dit actie rondom dit gedicht was opgezet door reclame/marketing bureau Square Fruit in opdracht van de ondernemersvereniging Middelburg. Mij werd gevraagd een gedicht te schrijven. De regels hiervan werden vervolgens door elkaar gehusseld en publiek mocht inzenden hoe zij dachten hoe het gedicht eruit moest zien.