Expositie CBK Zeeland

'een actief centrum voor beeldende kunsten, vormgeving en architectuur'

CBK Zeeland is een actief centrum voor beeldende kunsten, vormgeving en architectuur. De organisatie ondersteunt en informeert kunstenaars, vormgevers en architecten en stimuleert de onderlinge samenwerking.
Het centrum ontwikkelt activiteiten die er toe bijdragen dat er meer kunst te zien is in het dagelijkse leven van iedereen in Zeeland. Daarnaast stimuleert het Zeeuwse kunstenaars om kunst te maken.
Door het houden van bijeenkomsten komen kunstenaars met elkaar en met kunstliefhebbers in contact. Vaak ontstaan daaruit weer nieuwe artistieke ideeën en activiteiten.
Met het organiseren van tentoonstellingen, excursies en discussiebijeenkomsten wil CBK Zeeland het publiek kennis laten maken met kunst, vormgeving en architectuur. Het centrum wil er op die manier voor zorgen dat de Zeeuwse kunstenaars, vormgevers en architecten binnen de provincie meer aandacht krijgen, maar ook (inter-)nationaal meer in de belangstelling komen.

Foto is eigendom van CBK Zeeland

Foto is eigendom van CBK Zeeland

Adres

CBK Zeeland
centrum voor beeldende kunsten vormgeving en architectuur
Balans 17
4331 BL MIDDELBURG
Tel: 0118-611443
info@cbkzeeland.nl
www.cbkzeeland.nl

Foto is eigendom van CBK Zeeland

Openingstijden

maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en elke eerste zondag van de maand

Belééf Kunst & Cultuur

Blijf op de hoogte!

U kunt de deelnemers aan de route elke eerste zondagmiddag van de maand bezoeken tussen 13.00 en 17.00 uur. Met uitzondering van januari.

Natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken met een afzonderlijke deelnemer voor een ander tijdstip. Kijk hiervoor even op de deelnemerspagina's.

Wilt u contact met het bestuur van de Stichting Kunst en Cultuurroute Middelburg? Gebruik dan de gegevens op de contactpagina.

vervaardigd door De Jong One!

© 2013-2020 Stichting Kunst en Cultuurroute Middelburg