KCRM

2 december is het weer Kunstroute Middelburg!

uitloperweergavedec2018


De feestmaand is aanstaande! Vlak voor Sinterklaas openen alle deelnemers van de Kunst- en Cultuurroute hun deuren weer voor u. Vanzelfsprekend om u de mogelijkheid te bieden uw hart weer op te halen aan al het prachtigs dat zij creëren of tentoonstellen. Bent u echter nog op zoek naar een speciaal cadeau voor de mensen die u lief heeft, dan kunt u ook terecht bij onze deelnemers. Een bezoek aan (één van) hen is dus nooit weg als u heerlijk door de straatjes en stegen struint op 2 december. U bent in ieder geval van harte welkom!

Door familieomstandigheden lukt het ons deze maand niet om enkele deelnemers uit te lichten op de nieuwspagina. Excuses voor het ongemak dat hiermee wordt veroorzaakt.
Download de bijdrage van de Kunstroute aan de Uitloper om meer informatie te verkrijgen over wat de verschillende deelnemers u te bieden hebben.
 

Anneke Coppoolse - Zeeuwse Gast - Toos van Holstein

Anneke Coppoolse

Keramist Anneke Coppoolse is dit keer de Zeeuwse Gast in het atelier van Toos van Holstein. Anneke's kunstobjecten verschillen op diverse manieren met de olieverfschilderijen van Toos. Maar juist die verschillen in kleur, materiaal en vormgeving versterken het totaal van deze expositie. Beide kunstenaars vullen elkaar aan.

De stichting Kunst & Cultuurroute Middelburg

De Stichting Kunst- & Cultuurroute Middelburg is in 1999 opgericht en heeft dus in 2014 haar 15-jarig bestaan gevierd. 

In de tijd voor oprichting waren sommige galeries wel open op de eerste zondag van de maand maar andere weer niet. Vooral uit een oogpunt van dienstverlening naar de bezoekers van Middelburg is met de oprichting van de stichting gestreefd naar structuur rondom de openstelling van galeries en ateliers. Bedoeling van de stichting was daarmee enerzijds dienstverlening aan de zondagse bezoekers van het historische hart van Middelburg en anderzijds het bieden van ondersteuning aan de galeries en ateliers.

De stichting vloeit voort uit het initiatief van een aantal galeriehouders, waarbij Lia Hector van Galerie T zeker vermelding verdient. De stichting kent een dagelijks bestuur met daaromheen een grote groep van vrijwilligers die zich met tal van ondersteunende en organiserende taken bezighouden. 

In het begin was de animo onder kunstenaars niet zo groot, maar van lieverlee is het enthousiasme toegenomen en het aantal deelnemende ateliers en galeries beweegt zich al jaren rond de 40. De meeste van de deelnemende galeries en ateliers bevinden zich in het historische hart van Middelburg en zijn op loopafstand van elkaar en zo wordt een route gevormd. Men zou dus via die route op één middag alle deelnemers  kunnen bezoeken, maar voor een serieus bezoek aan alle adressen is één middag veel te beperkt. 

Kunst & Cultuurroute Middelburg

Sinds een aantal jaren valt de Kunst en Cultuurroute ook samen met de koopzondag. Hiermee worden twee vliegen in één klap geslagen; winkelend publiek kan op diezelfde zondagmiddag een galerie of atelier bezoeken en andersom kunnen kunstliefhebbers van de gelegenheid gebruik maken om nog wat te winkelen.

Wat de bezoekers aan een galerie of atelier kunnen verwachten is wisselend want de aard van de kunst binnen de route is divers; onder andere schilderkunst, beeldhouwwerk, etsen, teksten, sieraden, hoeden, druktechnieken en keramiek. De betreffende kunstenaar of galeriehouder is uiteraard bereid om toelichting te geven op de aanwezige kunst, maar zal dat alleen doen als er van de kant van de bezoeker behoefte is aan toelichting of uitleg. Vanzelfsprekend behoort het ter plekke aanschaffen van kunst ook tot de mogelijkheden, al is dat niet de primaire doelstelling van de openstelling. Het gaat bij de route vooral om het tonen van de kunst en om de kennismaking daarmee. 

Zoals gezegd telt de route diverse kunstvormen maar dat zegt nog niets over de kwaliteit. Een wellicht gevoelig onderwerp maar er wordt naar gestreefd een bepaald kwaliteitsniveau te handhaven. Dat betekent dat wanneer een galerie of atelier zich aanmeldt voor deelname, er eerst een kwaliteitstoets plaatsvindt alvorens de nieuwe deelnemer daadwerkelijk in de route wordt opgenomen. Daarbij moet niet alleen de vraag worden beantwoord of er sprake is van een zekere mate van professionaliteit, maar ook of de aard van de kunst past binnen het karakter van de route en tevens of de variëteit binnen de route wordt vergroot. 

In de loop van de jaren zijn er ook thema's ontwikkeld die activiteiten omvatten die in samenhang met de route op de eerste zondag worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn: het thema Kind & Kunst, de Poëziedag, de Boekenmarkt, de Kunstmarkt, en VÓL - Koren. Deze laatste staat inmiddels op eigen benen. Bedoeling van de thema's is dat ze een aanvulling zijn op de route. Het gaat dus om kunstgerelateerde activiteiten of evenementen. In het jaarprogramma is aangegeven wanneer de diverse thema's zijn geprogrammeerd.

Het land kent nog een aantal vergelijkbare kunstroutes. Net als Middelburg gaat het soms om steden met een historisch hart. Bijvoorbeeld Dordrecht en Amersfoort. In 2013 is door de Erasmus Universiteit een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar genoemde drie kunstroutes. Uit dat onderzoek komt naar voren dat Middelburg het nog niet zo gek doet! Maar dat betekent allerminst dat de stichting op zijn lauweren kan rusten. Steeds wordt geprobeerd de aantrekkingskracht van de route te behouden of zelfs te vergroten.  

 

Persbericht Opening seizoen KCR zondag 7 februari 2016

ZEEUWSE GASTEN

Op zondag 7 februari a.s. opent de Kunst- en Cultuurroute Middelburg het nieuwe seizoen met “ Zeeuwse Gasten”. Tien Middelburgse kunstenaars, die tevens deelnemer zijn aan de Route, hebben een collega-kunstenaar uit Zeeland uitgenodigd om deze zondag samen in zijn of haar atelier te exposeren.

De deelnemende ateliers en hun Zeeuwse Gast zijn: Sandra van der Meulen/Regi van Driel, Gerdi Zwaan/Cecilia Vervoort, Peter van Berkel/Marcel Thelen, de Roofprintpers/Thea Coppoolse, Juul Kortekaas/Lys Vosselman, Toos van Holstein/TINA, Kunst naast de Mug/Jolanda van Hunnik, Riet Wullems/Ineke Speckens, de Blauwe Hope/Riet Sturm van Schaik en Hoed Gezien/Betsy de Jonge.

Op  zondag 7 februari zijn zowel ontvangend kunstenaar als Zeeuwse Gast aanwezig om iets te vertellen over hun werk en mogelijke vragen te beantwoorden.

Het idee voor Zeeuwse Gasten is ingegeven door de wens om meer verbinding te zoeken met andere kunstenaars en kunstinitiatieven in de omgeving. Hiermee laat de Kunst- en Cultuurroute zien dat zij openstaat voor nieuwe vormen van samenwerking. 

De gebruikelijke openstelling van de Kunst- en Cultuurroute Middelburg, die elke eerste zondag van de maand plaatsvindt, is van 13.00 uur tot 17.00 uur, maar de ateliers en galeries waar een Zeeuwse Gast te vinden is, openen al om 11.30 uur. Daaraan voorafgaand zal de wethouder van Cultuur van de gemeente Middelburg, mw. Saskia Szarafinski, in een kleiner gezelschap een wandeling maken langs een aantal van de kunstenaars die aan “Zeeuwse Gasten” deelnemen. 

Meer informatie over deelnemers en gastexposanten is te vinden op www.kunstroutemiddelburg.nl en in de Uitloper.  

 

--------------------------------------------------------------------------


Noot voor de redactie:

Contactpersoon:

Cees Leijnse
Tel.nr. 06-27355068
E-mail: ceesleijnse@hotmail.com

Pagina Zeeuwse Gasten 
Download persbericht

Stadsdichter

Karel Leeftink is Stadsdichter van Middelburg. Via de media is hij te horen en te zien bij optredens op verschillende podia in de stad.

De stadsdichter dicht over actuele gebeurtenissen, evenementen en dingen die hem opvallen. In dit kader neemt hij ook deel aan onze werkgroep Poëzie en voelt hij zich betrokken bij Kunst & Cultuurroute Middelburg.

Gedichten die Karel ons ter beschikking stelt zullen wij hier plaatsen.

Virusgrafiek- Zeeuwse Gast - Roofprintpers

Virusgrafiek

Drie jaar geleden werd er tijdens de ‘grafiekmaand’ Virusgrafiek opgericht, een platform voor de grafische kunsten in Zeeland. Doel was (en is) ons enthousiasme voor grafiek met zoveel mogelijk collega’s/geïnteresseerden te delen, ofwel het ‘grafiekvirus’ te verspreiden. Er is ruimte gevonden bij kunstwerkplaats KipVis in Vlissingen Daar is een vaste kern aan het werk op verschillende persen. Expirimenten worden hierbij niet geschuwd. Tijd dus voor een hernieuwde kennismaking en een mooie gelegenheid om de Virus-drukkers te ontmoeten!

Zeeuwse Gasten

Poster Zeeuwse Gasten

We gaan het nieuwe seizoen van de Kunst- en Cultuurroute Middelburg traditiegetrouw van start met ‘Zeeuwse Gasten’. Voor het derde opeenvolgende jaar nodigen kunstenaarsateliers binnen de route een collega-kunstenaar uit Zeeland uit om samen, op de eerste zondag van februari, te exposeren. Met gastkunstenaars uit Sas van Gent, Wemeldinge, Zierikzee, Vlissingen en Middelburg versterken wij onze binding met de omgeving. Er is nog meer Zeeuws nieuws. Het CBK presenteert de Zeeuwse Lichting van 2017: er wordt werk getoond van dertien in 2017 aan een Nederlandse academie afgestudeerde kunstenaars, vormgevers en illustratoren. Allen geboren of woonachtig (geweest) in Zeeland en Galerie Gerritse exposeert deze maand (o.a.) werk van Regi van Driel uit Kortgene. Maar er is veel meer te zien tijdens de Kunst- en Cultuurroute. Raadpleeg de plattegrond en het overzicht voor uitgebreide informatie over alle locaties. Stap overal gerust binnen, u bent van harte welkom. En dat elke eerste zondag van de maand weer (m.u.v. januari). Om u extra tijd te geven kennis te maken met onze vele Zeeuwse Gasten zullen de ateliers met een Zeeuwse Gast al om 12.00 uur hun deuren openen. De overige locaties van de route zijn, zoals gebruikelijk, open van 13.00 tot 17.00 uur.

Deelnemers Zeeuwse Gasten: 

Deelnemer KCRM Zeeuwse Gast Website
Toos van Holstein   Anneke Coppoolse   www.annekecoppoolse.nl
Juul Kortekaas   Greet Lyklema   www.greetlyklema.nl
Gerdi Zwaan   Frans Kegels   www.franskegels.com
Sandra van der Meulen   Nanda Runge   www.nandarunge.nl
De Rooprintpers   Virusgrafiek   www.virusgrafiek.nl
Blauwe Hope   Krina Wattel    
Hanny Mallekote   Dieuwke Parlevliet   www.zeeuwsblauw.nl
Pakhuis 22   Henriette Verburgh   www.henrietteverburgh.nl
Petra Bouman   Anneke de Vries    

vignet Zeeuwse Gasten
Deelnemende ateliers zijn herkenbaar aan dit vignet in de Uitloper; zij zijn vanaf 12.00 uur open. Overige deelnemers zijn open  van 13 – 17 uur. 

Klik op de oranje lees-meer-links onder de introductie van elke kunstenaar om het (eventuele) totale artikel over hem/haar te lezen.