Kunst & Cultuurroute Middelburg

2 december is het weer Kunstroute Middelburg!

uitloperweergavedec2018


De feestmaand is aanstaande! Vlak voor Sinterklaas openen alle deelnemers van de Kunst- en Cultuurroute hun deuren weer voor u. Vanzelfsprekend om u de mogelijkheid te bieden uw hart weer op te halen aan al het prachtigs dat zij creëren of tentoonstellen. Bent u echter nog op zoek naar een speciaal cadeau voor de mensen die u lief heeft, dan kunt u ook terecht bij onze deelnemers. Een bezoek aan (één van) hen is dus nooit weg als u heerlijk door de straatjes en stegen struint op 2 december. U bent in ieder geval van harte welkom!

Door familieomstandigheden lukt het ons deze maand niet om enkele deelnemers uit te lichten op de nieuwspagina. Excuses voor het ongemak dat hiermee wordt veroorzaakt.
Download de bijdrage van de Kunstroute aan de Uitloper om meer informatie te verkrijgen over wat de verschillende deelnemers u te bieden hebben.
 

De stichting Kunst & Cultuurroute Middelburg

De Stichting Kunst- & Cultuurroute Middelburg is in 1999 opgericht en heeft dus in 2014 haar 15-jarig bestaan gevierd. 

In de tijd voor oprichting waren sommige galeries wel open op de eerste zondag van de maand maar andere weer niet. Vooral uit een oogpunt van dienstverlening naar de bezoekers van Middelburg is met de oprichting van de stichting gestreefd naar structuur rondom de openstelling van galeries en ateliers. Bedoeling van de stichting was daarmee enerzijds dienstverlening aan de zondagse bezoekers van het historische hart van Middelburg en anderzijds het bieden van ondersteuning aan de galeries en ateliers.

De stichting vloeit voort uit het initiatief van een aantal galeriehouders, waarbij Lia Hector van Galerie T zeker vermelding verdient. De stichting kent een dagelijks bestuur met daaromheen een grote groep van vrijwilligers die zich met tal van ondersteunende en organiserende taken bezighouden. 

In het begin was de animo onder kunstenaars niet zo groot, maar van lieverlee is het enthousiasme toegenomen en het aantal deelnemende ateliers en galeries beweegt zich al jaren rond de 40. De meeste van de deelnemende galeries en ateliers bevinden zich in het historische hart van Middelburg en zijn op loopafstand van elkaar en zo wordt een route gevormd. Men zou dus via die route op één middag alle deelnemers  kunnen bezoeken, maar voor een serieus bezoek aan alle adressen is één middag veel te beperkt. 

Kunst & Cultuurroute Middelburg

Sinds een aantal jaren valt de Kunst en Cultuurroute ook samen met de koopzondag. Hiermee worden twee vliegen in één klap geslagen; winkelend publiek kan op diezelfde zondagmiddag een galerie of atelier bezoeken en andersom kunnen kunstliefhebbers van de gelegenheid gebruik maken om nog wat te winkelen.

Wat de bezoekers aan een galerie of atelier kunnen verwachten is wisselend want de aard van de kunst binnen de route is divers; onder andere schilderkunst, beeldhouwwerk, etsen, teksten, sieraden, hoeden, druktechnieken en keramiek. De betreffende kunstenaar of galeriehouder is uiteraard bereid om toelichting te geven op de aanwezige kunst, maar zal dat alleen doen als er van de kant van de bezoeker behoefte is aan toelichting of uitleg. Vanzelfsprekend behoort het ter plekke aanschaffen van kunst ook tot de mogelijkheden, al is dat niet de primaire doelstelling van de openstelling. Het gaat bij de route vooral om het tonen van de kunst en om de kennismaking daarmee. 

Zoals gezegd telt de route diverse kunstvormen maar dat zegt nog niets over de kwaliteit. Een wellicht gevoelig onderwerp maar er wordt naar gestreefd een bepaald kwaliteitsniveau te handhaven. Dat betekent dat wanneer een galerie of atelier zich aanmeldt voor deelname, er eerst een kwaliteitstoets plaatsvindt alvorens de nieuwe deelnemer daadwerkelijk in de route wordt opgenomen. Daarbij moet niet alleen de vraag worden beantwoord of er sprake is van een zekere mate van professionaliteit, maar ook of de aard van de kunst past binnen het karakter van de route en tevens of de variëteit binnen de route wordt vergroot. 

In de loop van de jaren zijn er ook thema's ontwikkeld die activiteiten omvatten die in samenhang met de route op de eerste zondag worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn: het thema Kind & Kunst, de Poëziedag, de Boekenmarkt, de Kunstmarkt, en VÓL - Koren. Deze laatste staat inmiddels op eigen benen. Bedoeling van de thema's is dat ze een aanvulling zijn op de route. Het gaat dus om kunstgerelateerde activiteiten of evenementen. In het jaarprogramma is aangegeven wanneer de diverse thema's zijn geprogrammeerd.

Het land kent nog een aantal vergelijkbare kunstroutes. Net als Middelburg gaat het soms om steden met een historisch hart. Bijvoorbeeld Dordrecht en Amersfoort. In 2013 is door de Erasmus Universiteit een vergelijkend onderzoek uitgevoerd naar genoemde drie kunstroutes. Uit dat onderzoek komt naar voren dat Middelburg het nog niet zo gek doet! Maar dat betekent allerminst dat de stichting op zijn lauweren kan rusten. Steeds wordt geprobeerd de aantrekkingskracht van de route te behouden of zelfs te vergroten.  

 

Deelnemers

Op deze pagina vindt u alle deelnemers aan onze Kunst en Cultuurroute Middelburg.

Door op de naam te klikken opent zich een pagina met informatie over de betreffende deelnemer.

Deelnemers

{loadposition anderedeelnemers}

Middelburg VÓL - Koren

Op een groot aantal locaties in het historische hart van Middelburg treden koren, zanggroepen en ensembles op uit de regio en ver daarbuiten en het talrijke publiek heeft vrij toegang.
Vol-Koren is het grootste en leukste koorfestival van Zeeland en omstreken, een zangfestijn voor jong en oud, waarin niks moet en alles kan. Daar moet je geweest zijn, daar moet je hebben gezongen...

Geschiedenis
In 1999 werd naar idee van Lia Hector en Fred van Duivenvoorde een bescheiden werkgroep geformeerd. De maand juli werd uitgezocht om het thema "Vol -koren" te organiseren. Locaties werden gezocht, koren benaderd, zang- en inzingroosters opgesteld, gastvrouwen gezocht, programmaboekjes gekopieerd en geniet. Zo ging op zondag 4 juli 1999 de eerste "Middelburg vól-koren" van start: in de Koorkerk, de Kloostergangen, de Salon der Hedendaagse Kunst, de Graanbeurs en De Drvkkery.

Al snel na de eerste succesvolle jaren besloten we het festival van 2002 uit te breiden tot een tweedaagse. Die twee dagen bleken ook wel nodig, want de vierde editie van "Middelburg vól-koren" telde niet minder dan 36 deelnemende koren! Alle jaren hierna waren erg succesvol en jawel, in 2012 was volkoren een driedaags festival; vrijdagavond staan op het Abdijplein twee podia. Op één ervan zingen de Sea Sound Singers en Seaside Rendez-vous, en op het kleinere podium ernaast speelt de band Rose Motion tussen de kooroptredens door.

Inmiddels is Vol-koren een enorm festival en komt het tot stand i.s.m. de Kunst & Cultuurroute, maar staat het geheel op eigen benen!

Nieuwsblog

Welkom op de nieuwspagina van de Kunsten Cultuurroute Middelburg. Wij doen ons best hier de laatste nieuwtjes van de route weer te geven, maar er is meer! Bekijk hiervoor ook onze facebookpagina en volg ons op Twitter!

Stadsdichter

Karel Leeftink is Stadsdichter van Middelburg. Via de media is hij te horen en te zien bij optredens op verschillende podia in de stad.

De stadsdichter dicht over actuele gebeurtenissen, evenementen en dingen die hem opvallen. In dit kader neemt hij ook deel aan onze werkgroep Poëzie en voelt hij zich betrokken bij Kunst & Cultuurroute Middelburg.

Gedichten die Karel ons ter beschikking stelt zullen wij hier plaatsen.

Van Klassiek tot Populair 2018

Van Klassiek tot Populair

De Werkgroep Van Klassiek tot Populair organiseert en coördineert optredens van meerdere kleine muziekgezelschappen met verschillende achtergronden en genres die met mini-uitvoeringen op bijzondere locaties de kunstroute levendig maken.

Op 1 april, eerste Paasdag, is het weer zover! Al onze deelnemers open hun deuren voor u. Dit jaar kunt u bij maar liefst 6 deelnemers terecht voor muziek door de Zeeuwse Muziekschool. De muziekanten zijn:

 • Blokfluitkwartet Alma del Core
  Marlies van Eenennaam
  Judith Koppejan
  Anne-Marie de Beer
  Marja Smet
  Repertoire o.a. Argentijnse tango’s
 • Klarinetduo
  Myrthe Prins
  Hans Niese
  O.a. duetten van J.S. Bach en klarinetduetten van W.A. Mozart. 
 • Tricycle, een singer-songwriters trio 
  Noëlle Sallent (lead zang en gitaar) 
  Vera van der Heijden (gitaar)
  Eva Mallekoote (back-up zang en gitaar) 
  Singer-songwriting met invloeden van pop en indie rock, ballads e.d. 
 • Brook & Fields, een singer-songwriters duo
  Marith van Beek(Brook)
  Roos van der Velde (fields)
  Sing and songwriting, eigen muziek en ook een aantal covers. 
 • Zangkwartet
  Het Middelburgs gelegenheidskwartet zingt klassiek. Van Himmelhoch jauchzend, zum Tode betrübt: geestelijke werken en stukken over de liefde uit de afgelopen eeuwen.

  Onderstaand een schematische weergave welke artiesten u op welke lokaties kunt vinden en de adressen van de verschillende lokaties.