Nooit meer werken-foto van Jaap Scheeren

Nooit meer werken

27 april 2019 t/m 1 september 2019
Zeeuws Museum

Vanaf april 2019 presenteert het Zeeuws Museum een tentoonstelling over werk: toen, nu en straks. In de zomer trekt het museum de provincie in en opent twee tijdelijke buitenlocaties in Vlissingen en Breskens.

Het Zeeuws Museum stelt zich een wereld voor waarin werken niet meer de belangrijkste structuur vormt waarop ons leven en onze omgeving zijn ingericht. Werk verandert voor iedereen in rap tempo: flex wordt de norm en machines gaan de mens in steeds meer beroepen aanvullen of vervangen. In de toekomst speelt werk voor jong en oud een nieuwe rol. Aan de hand van acht kunstwerken wordt de betekenis van werk onderzocht. Ze laten verschillende strategieën zien om met de verandering van werk om te gaan: het ene roept op tot verzet, het andere probeert het systeem te hacken of bereidt ons voor op een leven na het werk. Weer een ander laat zien hoe we de herinnering aan werk levend houden in rituelen. 

Neem deze zomer in Zeeland de tijd voor bezinning over werk en vrije tijd.

Met werk van onder meer: James Beckett, Jeremy Deller, Janne van Gilst, Manon van Hoeckel, Christian Jankowski, Lisette Olsthoorn en Ottonie von Roeder.

NooitmeerwerkenZeeuwsMuseum FotoJaapScheeren
Nooit meer werken - © Foto van Jaap Scheeren

Meer informatie

Meer informatie te vinden op: https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl/plan-je-bezoek/nu-in-het-museum/tentoonstellingen/actueel-en-verwacht/nooitmeerwerken

Zeeuws Museum
Abdij (Plein) 3-4 
Middelburg

Contact algemeen:
+31 (0) 118 653000
info@zeeuwsmuseum.nl

Open: 
di t/m zo 
11:00-17:00 uur 
Extra open: maandag 10 juni - Tweede Pinksterdag

Belééf Kunst & Cultuur

Blijf op de hoogte!

U kunt de deelnemers aan de route elke eerste zondagmiddag van de maand bezoeken tussen 13.00 en 17.00 uur. Met uitzondering van januari.

Natuurlijk kunt u altijd een afspraak maken met een afzonderlijke deelnemer voor een ander tijdstip. Kijk hiervoor even op de deelnemerspagina's.

Wilt u contact met het bestuur van de Stichting Kunst en Cultuurroute Middelburg? Gebruik dan de gegevens op de contactpagina.

De Jong One!

© 2013-2019 Stichting Kunst en Cultuurroute Middelburg