instagram57facebook 

Bestuur

vlagkcrm

Het bestuur van de Kunst- en Cultuurroute Middelburg bestaat uit

Judith Loontjens, voorzitter
Marieke van Rossum, secretaris
Peter Bakx, penningmeester
El van Hal, beleidsmedewerker

 

Judith Loontjens foto mieke Roelse bewerkt

Judith Loontjens, voorzitter. Fotografie Mieke Roelse

 

Beleef kunst en cultuur in het historisch hart van Middelburg

De Stichting Kunst- & Cultuurroute Middelburg is in 1999 opgericht. Vooral uit een oogpunt van dienstverlening naar de bezoekers van Middelburg is met de oprichting van de stichting gestreefd naar structuur rondom de openstelling van galeries en ateliers. Bedoeling van de stichting was daarmee enerzijds dienstverlening aan de zondagse bezoekers van het historische hart van Middelburg en anderzijds het bieden van ondersteuning aan de galeries en ateliers. De stichting vloeit voort uit het initiatief van een aantal galeriehouders, waarbij Lia Hector van Galerie T zeker vermelding verdient. De stichting kent een dagelijks bestuur met daaromheen een grote groep van vrijwilligers die zich met tal van ondersteunende en organiserende taken bezighouden.

De meeste van de deelnemende galeries en ateliers bevinden zich in het historische hart van Middelburg en zijn op loopafstand van elkaar en zo wordt een route gevormd. Men zou dus via die route op één middag alle deelnemers kunnen bezoeken, maar voor een serieus bezoek aan alle adressen is één middag veel te beperkt.

 

1999

Sinds

32

Deel-
nemers

8

Thema's

22

Vrij-
wiligers

 

Diverse kunstvormen én thema's

Koopzondag
Sinds een aantal jaren valt de Kunst en Cultuurroute ook samen met de koopzondag. Hiermee worden twee vliegen in één klap geslagen; winkelend publiek kan op diezelfde zondagmiddag een galerie of atelier bezoeken en andersom kunnen kunstliefhebbers van de gelegenheid gebruik maken om nog wat te winkelen.

Wat de bezoekers aan een galerie of atelier kunnen verwachten is wisselend want de aard van de kunst binnen de route is divers; onder andere schilderkunst, beeldhouwwerk, etsen, teksten, sieraden, hoeden, druktechnieken en keramiek. De betreffende kunstenaar of galeriehouder is uiteraard bereid om toelichting te geven op de aanwezige kunst, maar zal dat alleen doen als er van de kant van de bezoeker behoefte is aan toelichting of uitleg. Vanzelfsprekend behoort het ter plekke aanschaffen van kunst ook tot de mogelijkheden, al is dat niet de primaire doelstelling van de openstelling. Het gaat bij de route vooral om het tonen van de kunst en om de kennismaking daarmee.

Zoals gezegd telt de route diverse kunstvormen maar dat zegt nog niets over de kwaliteit. Een wellicht gevoelig onderwerp maar er wordt naar gestreefd een bepaald kwaliteitsniveau te handhaven. Dat betekent dat wanneer een galerie of atelier zich aanmeldt voor deelname, er eerst een kwaliteitstoets plaatsvindt alvorens de nieuwe deelnemer daadwerkelijk in de route wordt opgenomen. Daarbij moet niet alleen de vraag worden beantwoord of er sprake is van een zekere mate van professionaliteit, maar ook of de aard van de kunst past binnen het karakter van de route en tevens of de variëteit binnen de route wordt vergroot.

Thema's
In de loop van de jaren zijn er ook thema's ontwikkeld die activiteiten omvatten die in samenhang met de route op de eerste zondag worden uitgevoerd. Voorbeelden zijn: het thema Poëzie, Middelburg Boekenstad, de Kunstmarkt en de Kunst- Fietsroute
Bedoeling van de thema's is dat ze een aanvulling zijn op de route. Het gaat dus om kunstgerelateerde activiteiten of evenementen. In het jaarprogramma is aangegeven wanneer de diverse thema's zijn geprogrammeerd.