Stadsdichter Middelburg

Laatste nieuws: Middelburg heeft een nieuwe stadsdichter

Inleiding:
In 2003 werd voor het eerst in Middelburg een stadsdichter door het college van Burgemeester en Wethouders benoemd. Het werd Chawwa Wijnberg. Zij vervulde de functie 2 jaar lang. Als eerste stadsdichter nam zij onder meer het initiatief tot Park & Poëzie, een jaarlijkse dichtersmanifestatie in Middelburgse tuinen. Van haar hand verschenen 8 dichtbundels.

Na haar kwamen Jan J. B. Kuipers, Marcel Koopman, Joop Buma, Henri Looijmans ,Theo Raats, Karel Leeftink, Anna de Bruijckere, Raymond van de Ven en als laatste Aschwin van den Abeele.

De termijn van de huidige stadsdichter loopt op 31 december 2023 af en daarom wordt de werving voor een nieuwe opgestart.

 

De rol van stadsdichter in Middelburg
De stadsdichter maakt actief en geaccepteerd deel uit van het culturele leven van Middelburg. “Deze is poëtisch ambassadeur, die gevraagd en ongevraagd een spiegel voorhoudt, bewoners aan het denken zet door zaken te benoemen die net onder de oppervlakte liggen maar grote waarde kunnen hebben voor de manier waarop we met elkaar omgaan" (citaat : A van den Abeelë stadsdichter 2021-2023)

De stadsdichter schrijft verzen, die betrekking hebben op de stad (minimaal 6 per jaar bij belangrijke gebeurtenissen, bijvoorbeeld bij de nieuwjaarsreceptie, de uitreiking van de 4 Freedom Awards, dodenherdenking maar ook op eigen initiatief ongevraagd bij alle andere momenten die “het waard zijn om poëtisch voor het voetlicht gebracht te worden.” )

De stadsdichter kan gevraagd en op eigen initiatief participeren in manifestaties in Middelburg.

De stadsdichter vertegenwoordigt Middelburg bij gezamenlijke activiteiten van stadsdichters in Nederland en Vlaanderen

 

Het profiel van de Middelburgse stadsdichter

  1. Persoonlijke binding hebben met de stad, voelt zich maatschappelijk betrokken en woont binnen de gemeente Middelburg;
  2. Deze binding vertaalt zich in enthousiasme en een proactieve houding welke resulteert in verrassende initiatieven, naast het schrijven van de verplichte 6.
  3. Kennis van de cultuur, geschiedenis en samenleving is gewenst
  4. Heeft ervaring als dichter, zowel in publiceren als optreden
  5. Verschijnen in het publiek en in de media is geen enkel probleem: integendeel!

 

Procedure m.b.t. werving en selectie:
De werkgroep Poëzie van de Kunst – en Cultuur Route Middelburg verzorgt de werving en selectie. De gekozen kandidaat wordt met inhoudelijke onderbouwing voorgedragen aan het College van B&W. Deze neemt (indien akkoord) de voordracht over en benoemt de kandidaat voor een jaar. Bij goed functioneren kan de aanstelling met een jaar verlengd worden.

Er staat een vergoeding tegenover, die in 2 termijnen via de KCRM aan de stadsdichter wordt overgemaakt . Daarnaast wordt de dichter met een eigen exemplaar opgenomen in de Galerij van stoeptegels, die gesitueerd is bij de entree van de Zeeuwse Bibliotheek .

 

Tijdpad 2023:

  • Werving loopt van medio mei tot 1 september
  • Selectie door de werkgroep Poëzie vindt plaats in de maand september. Aan kandidaten kan gevraagd worden zich te presenteren.
  • Voordracht aan het College van B&W: begin oktober
  • Bekendmaking naam van de gekozen kandidaat vindt plaats op poëziezondag 5 november (indien B&W akkoord is)

 

Werving potentiële kandidaten:
Voor het werven van kandidaten worden diverse kanalen ingezet. O.a. sociale media , De Bode, Wij zijn de stad en niet onbelangrijk wordt een ieder gevraagd om zich heen te kijken en potentiele kandidaten op de vacature te wijzen.

Personen die interesse hebben , kunnen voor mogelijke vragen terecht bij de huidige stadsdichter Aschwin van den Abeele (abeele@gmail.com). Sollicitatiebrieven met cv en portofolio kunnen verzonden worden naar stadsdichter@kunstroutemiddelburg.nl . De commissie laat zich qua presentatie graag verrassen.